องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง Huaimuang Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

เลขที่  50  หมู่ที่  3  ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม 73180

โทรศัพท์ : 0-3410-0670
  โทรสาร : 0-3410-0670

Email : 6730215@dla.go.th

ติดต่อสอบถาม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

Share on Line
Share on Pinterest