องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง Huaimuang Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

default
ครบวาระ
ประธานสภา
default
ครบวาระ
รองประธานสภา
default
ครบวาระ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
default
ครบวาระ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
default
ครบวาระ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
default
ครบวาระ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
default
ครบวาระ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
default
ครบวาระ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
default
ครบวาระ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
default
ครบวาระ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
default
ครบวาระ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
default
ครบวาระ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
default
ครบวาระ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
default
ครบวาระ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
default
ครบวาระ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
default
ครบวาระ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
default
ครบวาระ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
default
ครบวาระ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
default
ครบวาระ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
default
ครบวาระ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
default
ครบวาระ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
default
ครบวาระ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
default
ครบวาระ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
default
ครบวาระ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
default
ครบวาระ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
default
ครบวาระ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
    person_upload/backend/groupphoto18_21.jpg person_upload/backend/groupphoto18_22.jpg
Share on Line
Share on Pinterest