องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง Huaimuang Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
นายพิชาญ สุรพล
ผู้อำนวยการกองช่าง
thumbs
นายนิวัติ จันทร์พ่วง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
thumbs
นายณฐวัฒน์ ชาวบางงาม
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
thumbs
นายสุชิน บูชา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
thumbs
นายรัตพล ดอนอินทร์ทรัพย์
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายโสภณ กิมเพชร
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายกิตติภพ มดตะน้อย
คนงาน
thumbs
นายณฐพล แก้วไทรรุ่ง
คนงาน
    person_upload/backend/groupphoto22_29.jpg person_upload/backend/groupphoto22_30.jpg
Share on Line
Share on Pinterest